Sertifikati

Akreditacija

Sertifikati i obim akreditacije

Laboratorija za ispitivanje

SRPS ISO/IEC 17025 Akreditacioni broj: 01-323

Kontrolno telo

SRPS ISO/IEC 17020 Akreditacioni broj: 06-074

TEXTILINSPEKT

POLITIKA KVALITETA

TEXTILINSPEKT

PRAVILO ODLUČIVANJA

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI BROJ: 01-323

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE SRPS ISO/IEC 17025

SERTIFIKAT O AKREDITACIJI BROJ: 06-074

KONTROLNO TELO SRPS ISO/IEC 17020

Poverenje u kvalitet

Naši klijenti