Ovde možete pogledati i preuzeti obim Akreditacije Laboratorije
Sertifikata o akreditaciji Laboratorije
Ovde možete pogledati i preuzeti Sertifikat o Akreditaciji Laboratorije za poslove ispitivanja, koji su specificirani u Rešenju o utvrđivanju obima akreditacije.Ovde možete pogledati i preuzeti obim Akreditacije Kontrolnog tela
Sertifikata Kontrolnog tela
Ovde možete pogledati i preuzeti Sertifikat o Akreditaciji Kontrolnog Tela, za obavljanje kontrolisanja, koji su specificirani u obimu akreditacije, kao kontrolna organizacija tipa A.Ovde možete pogledati i preuzeti obim imenovanja Textilinspekta