Textilinspekt poseduje ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa eminentnim laboratorijama i institutima u Slovačkoj – Vutch Chemitex i Vusapl i Hrvatskoj – Mirta Kontrol. Svoj rad na teritoriji Srbije upotpunjava ugovorima o saradnji sa laboratorijama Anahem, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda i Institutom za ekonomiku poljoprivrede.
Pouzdanost naših uređaja, aparata, osoblja i rezultata dokazali smo kroz međulaboratorijska poređenja na međunarodnom nivou sa akreditovanim laboratorijama Vutch-Chemitex iz Slovačke i Makkontrol iz Makedonije.
Inženjeri sa relevantnim radnim iskustvom stoje na raspolaganju klijentima i garantuju im kvalitetne, brze i pouzdane usluge ispitivanja i kontrolisanja na koje su se oslonili brojni klijenti kao što su: Intersport, Modiana, Mona, AMC, PS Fashion Design, Jasmil, Stefan Arilje, Amibo, Textil Jagodina, Ramax …