VESTI

Laboratorija obnovila akreditaciju

Textilinspekt PR
Laboratorija je uspešno obnovila akreditaciju 03.06.2017, 26.04.2017. i 07.05.2018.

Kontrolno telo obnovilo akreditaciju

Textilinspekt PR
Kontrolno telo je obnovilo akreditaciju 26.05.2016, 12.04.2017, 30.04.2018.

Laboratorija proširila obim akreditacije - 28.9.2015.

Textilinspekt PR
Laboratorija je proširila obim akreditacije za sledeće oblasti:
• Određivanje otpornosti prema habanju pomoću Martindelove metode – Deo 2: Određivanje oštećenja (SRPS EN ISO 12947-2:2008)
• Određivanje otpornosti prema habanju pomoću Martindelove metode – Deo 3: Određivanje gubitka mase (SRPS EN ISO 12947-3:2008)
• Određivanje otpornosti prema habanju pomoću Martindelove metode – Deo 4: Ocenjivanje promene (SRPS EN ISO 12947-4:2008)
• Određivanje sklonosti površinskom stvaranju dlačica i pilingu na tekstilnim površinama – Deo 2: Modifikovana metoda po Martindelu (SRPS EN ISO 12945-2:2008)
• Određivanje otpornosti tekstilnih površina prema prodoru vode – ispitivanje hidrostatičkim pritiskom (SRPS EN 20811:2010)
• Koža –Merenje otpornosti na cepanje klinom (SRPS EN ISO 23910:2011)

Kontrolno telo obnovilo akreditaciju - 29.8.2015.

Textilinspekt PR
Kontrolno telo je obnovilo akreditaciju i novi Sertifikat o akreditaciji važi do 28.08.2019.

Kontrolno telo proširilo obim akreditacije - 19.6.2015.

Textilinspekt PR
Kontrolno telo je proširilo obim akreditacije za Ličnu zaštitnu opremu – Zaštitne rukavice koje štite od mehaničkih rizika (prema SRPS EN 420:2010, SRPS EN 388:2010 i Pravilniku o ličnoj zaštitnoj „Sl. glasnik RS“ br. 100/2011)

Novo izdanje standarda 28.8.2014.

Textilinspekt PR
Kontrolno telo je akreditovano prema novom izdanju standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012

Proširenje obima akreditacije - 21.8.2014.

Textilinspekt PR
Laboratorija je proširila obim akreditacije za Ličnu zaštitnu opremu
- Zaštitne rukavice (prema SRPS EN 388:2010, SRPS EN 420:2010 i SRPS EN 407:2007), Radnu, zaštitnu i bezbednosnu odeću (SRPS 1149-1:2010 i SRPS 1149-2:2010 - Elektrostatička svojstva), kao i za Ispitivanje postojanosti obojenja Deo J03: Izračunavanje razlike u obojenju (SRPS EN ISO 105-J03:2010)

Obnova akreditacije - 20.8.2014.

Textilinspekt PR
Laboratorija je uspešno obnovila akreditaciju i novi Sertifikat o akreditaciji važi do 20.08.2018.

Proširenje obima akreditacije - 10.10.2011.

Textilinspekt PR
U planu proširenje obima akreditacije Laboratorije za metode: Metraža - Izbor osnovnih karakteristika (Prepletaj) i Razvrstavanje prema izgledu (Ravnomernost).

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji - 1.9.2011.

Textilinspekt PR
Sklopljen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Tehnološko-metalurškim fakultetom Univerziteta u Beogradu.

Kontrolna organizacija tipa A - 29.8.2011.

Textilinspekt PR
Kontrolno telo Textilinspekta akreditovano kao Kontrolna organizacija tipa A pod akreditacionim brojem 06-074

Akreditacija Kontrolnog tela - 15.3.2011.

Textilinspekt PR
U planu akreditacija Kontrolnog tela Textilinspekta. Osoblje vrši intenzivne pripreme za dobijanje akreditacije.

Sertifikat o akeditaciji - 01.09.2010.

Textilinspekt PR
Laboratorija Textilinspekta dobila sertifikat o akreditaciji pod akreditacionim brojem 01-323.