Textilinspekt je nezavisna akreditovana organizacija čija je osnovna delatnost ispitivanje i kontrola tekstila, tekstilnih proizvoda, obuće i proizvoda od prirodne i veštačke kože i ocenjivanje usaglašenosti Lične zaštitne opreme (LZO). Na osnovu kvalitativne i kvantitativne kontrole i laboratorijskih ispitivanja vršimo izdavanje isprava o usaglašenosti u vidu Izvestaja o ispitivanju, Izveštaja o kontrolisanju i Sertifikata o pregledu tipa kojima se potvrđuje da proizvodi ispunjavaju uslove neophodne za stavljanje proizvoda u promet na teritoriji Republike Srbije.
Na osnovu izdatih isprava o usaglašenosti vršimo i izradu deklaracija. Ispitivanja, kontrolisanja i ocenjivanja usaglašenosti LZO vrše se prema jedinstvenim metodama ispitivanja kvaliteta i uzorkovanja utvrđenim odgovarajućim nacionalnim standardima i pravilnicima. Naše usluge namenjene su proizvođacima, uvoznicima, izvoznicima, zastupnicima, distributerima.
Cilj naseg poslovanja je zadovoljstvo svih naših klijenata brzinom i kvalitetom naših usluga. Kvalitet i objektivnost naših usluga poboljšavamo stalnom edukacijom kadrova koja se implementira u saradnji sa relevantnim institucijama, kako u Srbiji, tako i u Evropi.
Isprave o usaglašenosti

• Izveštaj o ispitivanju
• Izveštaj o kontrolisanju
• Sertifikat o pregledu tipa
• Deklaracije
Naš tim
sačinjavanju stručni,
visokoobrazovani, kvalitetni kadrovi, koji raspolažu relevantnim
iskustvom, objektivnim i kvalitetnim
radom.